Wycena przedsiębiorstw jako wieloaspektowy proces

Posted on 05/12/2017 3:54pm

Wśród najistotniejszych powodów dla których potrzebna jest wycena firmy jest zbycie udziałów, pozyskiwanie inwestora, staranie się o pożyczkę, czy zbycie jednostki.


Wycena przedsiębiorstw to wielopłaszczyznowy proces, który jest w stanie zobrazować rzeczywistą wycenę firmy wyłącznie wtedy, gdy pozostanie umiejętnie przeprowadzony.
dodatki
Author: First Austria
Source: First Austria


Wartość przedsiębiorstwa jest możliwość oceniać w różny sposób, a podstawową kwestią, jaką należy wziąć pod uwagę dokonując doboru procedur wyceny jest jej cel. Każda z procedur opiera się na przeróżnych danych, także potrzebuje odrębnych danych do osiągnięcia należytej analizy. Zastosowanie tylko jednej metody oceniania może okazać się niemiarodajne, najlepszym podejściem jest wykorzystanie kilku procedur równolegle.


Przy dokonywaniu wyceny firmy istotne jest, ażeby każdy przypadek rozważać indywidualnie. W odniesieniu do spółek istnieją również wypadki, w jakich wykonanie wyceny wymagane jest z mocy prawa, np. przejęcia, połączenia, przemiany formy prawnej, wykup udziałów, a także sporo innych.


Cena rynkowa kapitałów własnych oceniana jest na podstawie wartości bieżącej przyszłych przepływów finansowych, aktywowanych przez spółkę, przy przesłance dalszego prowadzenia aktywności operacyjnej.


Zakres przeprowadzanych prac tą strategią włącza inspekcję i prawdopodobną weryfikację prognoz pieniężnych firmy, obliczenie wolnych transferów pieniężnych do jednostki, obliczenie stopy dyskonta, obliczenie wartości rynkowej kapitałów własnych.
Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych jest uważana za pożyteczną, oraz dającą wyniki bardzo podobne do rzeczywistej ceny firmy.

Tags: czas, rozwiązanie, sposób