Wyłączniki silnikowe poświęcone do jednoczenia, oraz ochrony obszarów

Posted on 12/02/2018 4:36pm

Następują zaburzenia stanu pracy silników elektrycznych, w trakcie których przepływający w nich prąd może osiągać wartość znacznie większą od nominalnej.


Jakikolwiek silnik elektryczny ma własne graniczne parametry pracy. Przekroczenie tych parametrów doprowadza do zniszczenia silnika, również jest w stanie przyczynić się do uszkodzenia systemu sterowania. Zaburzenia potrafią następować z uszkodzenia napędu oraz z warunków ich pracy.


grzejniki dekoracyjne
Author: US CPSC
Source: http://www.flickr.com


Wyłączniki silnikowe są częściami do zespolenia, ochrony i dzielenia obwodów prądowych szczególnie obciążeń z napędami. Jednocześnie ubezpieczają te napędy przed zniszczeniem w następstwie zastopowanego rozruchu, przeciążenia, spięcia i ubytku jednej fazy w sieciach trójfazowych. Mają one termiczny wyzwalacz do ochrony uzwojenia napędu i wyzwalacz elektromagnetyczny. Wyzwalacze są ponadto czułe na zanikanie fazy, oraz reagują gdy temperatury obwodu jest za wysoka. Ochrona faz jest znacząca gdyż często zdarza się że po zaniku zasilania zakład energetyczny włącza na początku tylko dwie fazy zasilania co może być powodem dysfunkcji - patrz.


Dzięki użytkowaniu wyłącznika silnikowego ubezpieczamy nie tylko silnik, ale również stycznik, a z powodu sporej odporności na spięcia nie jesteśmy zmuszeni zakładać bezpieczników pojedynczych trajektorii pędnych. Dlatego trzeba pamiętać o instalowaniu wyłączników silnikowych przed stycznikiem, zapobiega to spaleniu stycznika w przypadku zwarcia - polecane wyłączniki silnikowe.
Wyłączniki silnikowe są to łączniki przeznaczone do łączenia, oraz ochrony obszarów, które w razie przeciążenia odłączają obwód od napędu.

Tags: LED, sieci, czas, części, zysk