Teksty tłumaczone przez tłumacza przysięgłego

Posted on 05/12/2017 2:43pm

Translator przysięgły zarejestrowany w Polsce jest w stanie sporządzić tłumaczenie uwierzytelnione tylko z języka obcego na język polski, albo z języka polskiego na język obcy.


tłumacz przysięgły rosyjski warszawa
Source: http://www.vivafitness.pl/


Nie może wykonać przekładu bezpośrednio z języka obcego na obcy.


Budynek z firmami
Author: Travis Wise
Source: http://www.flickr.com


Tłumacz przysięgły rosyjski Warszawa to osoba, która specjalizuje się w przekładzie zaświadczeń procesowych, biurowych i potwierdzaniu obcojęzycznych duplikatów takich dokumentów, oraz może certyfikować tłumaczenia i odpisy stworzone przez inne osoby. Tłumacz zaprzysiężony umieszcza w swoim tłumaczeniu notatkę, czy zostało ono stworzone na podstawie prawdziwego dokumentu, bądź odpisów. Przekłady wykonane na podstawie kopii są ważne, ale poniektóre urzędy mogą wymagać, ażeby opisane im tłumaczenie było wykonane na podstawie prawdziwego dokumentu.
Prezenty
Author: Blake Dot A
Source: http://www.flickr.com


Teksty tłumaczone przez translatora przysięgłego powinny mieścić pozycję, pod jaką przekład, albo duplikat są zanotowane w repertorium oraz należy oznajmić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia, odpisu lub kopii. Jeśli przekład sporządzono z odpisu, lub tłumaczenia, należy ponadto określić, czy odpis lub przekład są poświadczone i podać w takim wypadku podmiot uwierzytelniający.


Tłumacz przysięgły przeprowadza również tłumaczenia ustne, a dodatkowo sprawdza i certyfikuje przekłady z języka obcego na język polski, bądź z języka polskiego na język obcy wykonane przez drugą osobę. Tworzy również potwierdzone kopie pisma w języku obcym, a również sprawdza i certyfikuje kopie pisma w języku obcym sporządzone przez inną osobę.

Tags: biuro, prezent, prawo, moc