VAT

Jak najprościej się rozliczać?

Posted on 14/03/2019 5:13pm
Księgowość
Author: http://sxc.hu
Source: http://sxc.hu
Obojętnie, czy jesteśmy właścicielami małej lub dużej firmy, niewątpliwie oczekujemy porady w zarządzaniu naszymi finansami. Priorytetowe jest prawidłowe zarządzanie firmą, jej kosztami, płynnością a także kontrolowanie rentowności podejmowanych czynności.
Read more >>

Porady przy wynajmie lokalu – opodatkowanie wynajmu

Posted on 29/09/2018 11:15am
mieszkanie
Source: www.morguefile.com
W Polsce w czasie wynajmu każdego lokum obowiązują stałe reguły. Osoby podpisujące umowę najmu powinny być świadome, że do ich obowiązków zalicza się zapłata określonych podatków. Biorąc pod uwagę opodatkowanie wynajmu trzeba stwierdzić, że oprócz podatku głównego należy płacić podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek VAT – od towarów i usług, a także podatek od nieruchomości. Strony są świadome tego, że gdy się nie wywiążą z zapłaty ciążącego na nich obowiązku podatkowego mogą spodziewać się bardzo surowych kar w formie stawek podatkowych. Opodatkowanie wynajmu i możliwe kary za brak zapłaty rozliczają określone organy podatkowe.
Read more >>