VAT

Jak najprościej się rozliczać?

Posted on 06/06/2019 8:35am
Księgowość
Author: http://sxc.hu
Source: http://sxc.hu
Bez względu na to, czy posiadamy małą lub dużą firmę, niewątpliwie oczekujemy pomocy w uregulowaniu finansów. Niezwykle ważne jest rozsądne zarządzanie firmą, jej finansami, płynnością i kontrolowanie rentowności wykonywanych zadań.
Read more >>

Porady przy wynajmie lokalu – opodatkowanie wynajmu

Posted on 29/09/2018 11:15am
mieszkanie
Source: www.morguefile.com
W Polsce w czasie wynajmu każdego lokum obowiązują stałe reguły. Osoby podpisujące umowę najmu powinny być świadome, że do ich obowiązków zalicza się zapłata określonych podatków. Biorąc pod uwagę opodatkowanie wynajmu trzeba stwierdzić, że oprócz podatku głównego należy płacić podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek VAT – od towarów i usług, a także podatek od nieruchomości. Strony są świadome tego, że gdy się nie wywiążą z zapłaty ciążącego na nich obowiązku podatkowego mogą spodziewać się bardzo surowych kar w formie stawek podatkowych. Opodatkowanie wynajmu i możliwe kary za brak zapłaty rozliczają określone organy podatkowe.
Read more >>