Systemy wizyjn zaplanowane do przeprowadzania wąsko zdefiniowanych zadań

Posted on 24/05/2022 8:32am

Dążenie do zmniejszenia ilości pomyłek to podstawa zdobycia wysokiej wydajności. Minimalizację błędów w produkcji można jednak zdobyć wyłącznie stosując częste ukierunkowane nadzory w ramach postępowania.


Najprościej można to osiągnąć używając systemów kontroli wizyjnej.


meble ogrodowe
Author: Bello Glardino
Source: Bello Glardino


Systemy wizyjne mają zastosowanie w wielu sektorach przemysłu. Systemy wizyjne są zaplanowane do wykonywania dokładnie określonych funkcji, takich jak wyliczanie rzeczy na przenośnikach, odczytywanie numerów taśmowych, bądź poszukiwania uszkodzeń na powierzchni obiektów. Układy takie aplikuje się tam, gdzie jest zapotrzebowanie na prędkie, szczegółowe i powtarzalne kontrole optyczne w cyklu 24 godzinnym. W finalnym etapie postępowania, oprogramowanie wytwarza wiadomości o stanie towaru poddawanego inspekcji, według przedtem wytyczonych wyznaczników.


Sieć sensorów wizyjnych komponuje się z kamer, z jakich każda cechuje się umiejętnością do przetwarzania filmu, komunikacji i składowania uchwyconego obrazu. Wszystkie kamery mini kamery są połączone do jednego, czy też kilku komputerów centralnych, dokąd przesyłany jest obraz z osobnych kamer, który później jest poddawany dalszej obróbce i scalany w jeden format wyjściowy.

Czy komentarze z serwisu były o tyle ciekawe, że masz ochotę stworzyć swój? Namawiamy Cię gorąco. Będzie to dla nas ogromna pomoc.

Sieci sensorów wizyjnych zazwyczaj stosowane są przy nadzorze obszaru, śLEDzeniu, oraz dozorowaniu środowiska.
Wyjątkowym rodzajem ich wykorzystania jest predyspozycja do wytworzenia obrazu trójwymiarowego danej sceny, także składowanie danych przez dowolny okres czasu po to, żeby operatorzy zdołali obejrzeć konkretne zdarzenie po upływie opcjonalnego przedziału czasu.

Tags: LED, komputer, rzeczy, WC, dane