Rozmaite artykuły papiernicze

Posted on 16/11/2018 7:22am

W jakimkolwiek biurze, pomimo komputeryzacji na co dzień użytkuje się dużo różnych artykułów papierniczych.
Papier do drukarek, teczki, czy druki magazynowe - , to materiały wykorzystywane w dużych ilościach każdego dnia.

Powstała kolejna strona (https://umstahl.pl/szafy-lekarskie,c30.html) - wejdź w ten link, przeczytaj treść oraz napisz proszę jakiś komentarz. Będziemy wdzięczni.

/J]Przepisy prawa zmuszają pracodawcę prowadzenie rozmaitej dokumentacji w formie papierowej, w związku z tym używa się wiele teczek i segregatorów do przechowywania takich dokumentów. Umożliwiają one estetycznie i systematycznie uporządkować całość dokumentacji firmowej. Skoroszyt A4, jako najpopularniejszy format, cieszy się wśród produktów biurowych największym popytem. Jest zaopatrzony w specjalne miejsce do opisu na szczycie, dzięki czemu w niezwykle łatwy sposób zezwala utrzymać ład w każdym biurze.
Dokumenty
Author: www.sxc.hu
Source: www.sxc.hu
Niezależnie od formy prowadzonej aktywności i liczby zatrudnionych pracowników trzeba założyć i prowadzić, odrębnie dla każdego z nich akta personalne. Zaświadczenia znajdujące się w poszczególnych częściach akt personalnych muszą być ponumerowane i złożone w łańcuchu chronologicznym. Dodatkowo każda z części powinna mieścić cały spis odnajdujących się w niej dokumentów.


Teczka do akt osobowych - tworzy się z kilku części. W części głównej znajdują się dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Jest to kwestionariusz, świadectwa pracy z minionych miejsc, świadectwa ukończenia szkoły i orzeczenie medyczne o braku przeciwwskazań do pracy na wyznaczonym stanowisku.


Pracodawca gromadzi w aktach osobowych pracownika wyłącznie kopie, względnie odpisy składanych dokumentów. Oryginałów wolno żądać wyłącznie do wglądu, lub w celu wykonania kopii, lub odpisu.

Tags: biuro, system, stal