Najistotniejsze obowiązki pracodawcy w stosunku do pracobiorcy

Posted on 12/12/2020 11:37am

Zgodnie z przepisami, pracownik ma prawo do adekwatnego uposażenia za wykonywaną pracę, jakie nie powinno być mniejsze od pensji minimalnej.


Jego wysokość powinna być uzależniona przede wszystkim do wariantu wykonywanej pracy, kwalifikacji pracobiorcy oraz ilości jak też jakości świadczonej przez niego pracy.
Ustawodawca ściśle przy tym wskazał, w jaki sposób pracodawca ma uposażenia wypłacać - dokładnie raz na miesiąc, w stałym i ustalonym z góry czasie. Z zasady robi się to "z dołu", czyli za pracę przeprowadzoną, nie później jednakże aniżeli w przeciągu pierwszych dziesięciu dni kolejnego miesiąca kalendarzowego. Pensję można przelewać też "z góry", jeśli takie ustalenia zostaną przyjęte w zakładzie pracy. Przedsiębiorca nie może także opóźniać wypłaty wynagrodzenia czy przekazywać je w ratach.


led
Author: osseous
Source: http://www.flickr.com


Na chlebodawcy spoczywa również ciąg obowiązków związanych z ochroną zdrowia pracowników - przynależą do nich też obowiązkowe badania lekarskie.

Żeby odnaleźć ciekawe zagadnienia w sieci, to najpierw kliknij w odnośnik mieszczący się tu i przejdź dalej (http://zegarki.pl/pl/zegarki-vratislavia-conceptum) - zapewne nie pożałujesz.

Zwierzchnik musi więc skierować oraz pokryć koszta badań wstępnych nowo przyjmowanej do firmy osoby. Na chlebodawcy spoczywa również obowiązek skierowania oraz pokrycia kosztów badań kontrolnych. Badaniom okresowym podlegają wszyscy pracownicy, natomiast ich częstotliwość ustala medyk wziąwszy pod uwagę stan zdrowia zatrudnionego a także warunki pracy specyficzne dla zajmowanego stanowiska pracy.
Natomiast badania kontrolne są przeprowadzane w przypadku niezdolności pracobiorcy do pracy z powodu choroby trwającej dłużej aniżeli miesiąc - celem ich jest skontrolowanie, czy zatrudniony może jeszcze wykonywać pracę na swym stanowisku.

Pasjonuje Cię taki nietuzinkowy artykuł? Jeśli tak, poza tym zerknij koniecznie (www.pieczatki.pl/wzory_odbic/pieczatki_kieszonkowe) na materiał, który jest opublikowany w tym miejscu - on także wzbudzi twoją ciekawość!

Zwierzchnik powinien także zapewnić zatrudnionemu szkolenie z zakresu BHP.

Tags: prawo, sposób, koszty