Na jaką pomoc mogą mieć nadzieję centra badawcze i czy pieniądze są duże?

Posted on 09/03/2021 7:46am

Aktualnie w finansowej przyszłości znaczny akcent kładzie się na badania i na wdrożenie ich w fabrykach. Wsparciem na ten cel jest program Inteligentny Rozwój. Biznesmeni chcący skorzystać z takiego wsparcia muszą brać udział w konkursie.


Można starać się o dotacje unijne na badania w ogłoszonym konkursie w granicach programu branżowego.


bieżnik
Author: Ian Barbour
Source: http://www.flickr.com
Badania powinny tyczyć się innowacyjnych rozwiązań, które byłyby używane do przewozów pasażerskich i towarowych. warunkiem uzyskania pomocy materialnej jest wprowadzenie rezultatów obserwacji w swojej działalności bądź udzielenie koncesji na wykorzystywanie takich rozwiązań przez inne podmioty gospodarcze. Jeszcze odmiennym wyjściem jest sprzedaż tych rozwiązań na rynku. Jest ponadto konkurs, w którym o pomoc mogą starać się firmy z działu chemicznego. W konkursie tym nie mogłyby brać udziału duże firmy, zatem pieniądze do otrzymania są mniejsze.

Zebraliśmy tutaj istotne dane, zatem jeśli masz ochotę dowiedzieć się czegoś jeszcze obejrzyj więcej tutaj naszych witryn.

Lecz można otrzymać trzydzieści milionów złotych.


Warto zaciekawić się tym, że jest możliwe otrzymanie wsparcia finansowego bardziej znaczącego niż standardowe. Dla mikro spółek mogłaby to być premia wynosząca 15 punktów procentowych. Jest to premia, której warunki udzielania są różne. W konkursie związanym z badaniami nad rozwiązaniem szynowego taboru jest jak największe rozpropagowanie rezultatów badań. W wypadku firm funkcjonujących w dziedzinie chemicznej wymogiem jest jak najwyższa współpraca w konsorcjum. W konkursach mogą wziąć udział przeważnie małe przedsiębiorstwa, ponieważ z tworzonych centrów badawczo-rozwojowych będą korzystały głównie one same.


Dofinansowanie mogłoby zostać przyznane na kupno aparatury oraz tworzenie samych centrów z kupnem działki i pracami budowlanymi włącznie. Do uzyskania jest kwota 41,36 milionów PLN, a maksymalnie to 55% kosztów.

Tags: zakup, sprzedaż, firm, warunki