do sklepu z legalizacją - oznaczenia legalizacji oraz wymogi stosowania

Posted on 06/02/2019 7:40am

Wagi sklepowe wykorzystywane w handlowym obrocie podlegają legalizacji. Co świadczy o tym, że waga jest legalizowana? Kiedy konieczny jest jej zakup?


odkurzacz
Author: Chez Mummy
Source: http://www.flickr.com
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda waga, jaka jest wykorzystywana do rozliczeń handlowych powinna być zalegalizowana. Właściciel sklepu odpowiada za zakup właściwe wagi. Stosowanie wag bez legalizacji czy certyfikatu do handlu jest przestępstwem, które wiąże się z niemałymi kary finansowymi ze strony Urzędów Miar oraz innych organów administracji państwowej. Jak więc sprawdzić czy waga jest legalizowana? Pośród znamion legalizacji wagi zalicza się: tabliczkę z pełnym opisem Urządzenia, znak CE i obok niego rok legalizacji oraz numer jednostki notyfikowanej, zielony znak M, a ponadto plomby uniemożliwiające dostęp do zworki kalibracyjnej i podzespołów elektronicznych wagi. Wagi stosowane do bezpośredniego obrotu handlowego podlegają dodatkowym wymogom, jak np. dodatkowy wyświetlacz dla klienta.


Bezpośredni obrót handlowy oznacza sprzedaż konsumencką. Zgodna z powyższą definicją bezpośrednia sprzedaż odnosi się do nabywanych przez klienta, który jest ostatecznym konsumentem. Waga sklepowa z legalizacją powinna być więc stosowana w sytuacji, która spełnia następujące warunki: podczas transakcji handlowej kiedy dokonuje się ważenia produktu (towar jest sprzedawany na podstawie podania jego masy); klient jest obecny podczas ważenia i wszystkie aspekty transakcji handlowej kończą się w danym miejscu i czasie - waga sklepowa z legalizacją.


Legalizacji nie wymagają natomiast wagi znajdujące się na zapleczu, które wykorzystywane są do wyceny i metkowania wyrobów, aczkolwiek muszą być określonej klasy dokładności.

Tags: czas, sklep, Urządzenia, miejsce