Do czego wykorzystujemy tzw. przenośniki?

Posted on 06/11/2018 7:55am

Przenośnik jest to środek bliskiego transportu o obniżonym zasięgu a także ruchu ciągłym, służący do przesuwania różnego typu surowców (np. tworzyw, półproduktów, podzespołów) w stanie sypkim luzem albo w postaci jednostkowych ładunków wzdłuż precyzyjnie wyznaczonej trasy.


mieszkania - malowidło
Author: Lech Karol Pawłaszek
Source: http://www.flickr.com


przenośniki rolkowe
Author: Calvado.pl
Source: Calvado.pl


Przenośniki rolkowe napędzane są przede wszystkim Silnikami elektrycznymi, nieczęsto spalinowymi, w kopalnictwie wykorzystywany jest też napęd hydrauliczny a lornetki (zobacz więcej treści na ten temat) pneumatyczny. Zależnie od konstrukcji przenośniki dzielimy na trzy podstawowe grupy: przenośniki cięgnowe, przenośniki bezcięgnowe i przenośniki z ośrodkiem pośredniczącym.


Przenośniki cięgnowe przewożą surowce za pośrednictwem tzw. cięgna, zalicza się do przenośniki: taśmowe (z taśmą giętką czy też metalową) - w większości wypadków stosowana grupa przenośników, członowe (płytowe, wózkowe a także kołyskowe), podwieszone (jednotorowe jak też dwutorowe), kubełkowe (grawitacyjne oraz okrężne) a także zabierakowe (zgarniakowe i zaczepowe). Przenośniki tak zwane bezcięgnowe przenoszące suroWCe bez użycia cięgien, przy spożytkowaniu innego mechanicznego organu, dzielą się na przenośniki: grawitacyjne jak też impulsowe (zsuwnie), śrubowe (pionowe), wałkowe, wstrząsowe (wibracyjne) a także miotające (bębnowe).
Przenośniki z ośrodkiem pośredniczącym przewożą surowce w strumieniu gazu (tak bywa powietrza) albo cieczy (w większości wypadków wody), zalicza się do nich: przenośniki tak zwane pneumatyczne (ssące jak też ciśnieniowe) oraz przenośniki hydrauliczne (ciśnieniowe jak też grawitacyjne). Zazwyczaj w przemyśle wykorzystywane są jednak tzw. przenośniki rolkowe.

Tags: gra, Silnik, transport, WC, materiały