Czy na fakturach można by umieszczać takie angielskie napisy jak "invoice"?

Posted on 04/02/2022 7:50am

Biznesmeni, którzy prowadzą firmę we współpracy z obcokrajowcami nie są pewni, czy mają prawo zamieszczać na fakturze anglojęzyczne słowo "invoice".
Jest to odpowiednik naszego słowa "faktura".


dom - krajobraz
Author: Daniel Jolivet
Source: http://www.flickr.com


Okazuje się, że obowiązujące teraz regulacje prawne odnoszące się do VAT, nie posiadają żadnych konkretnych wymogów w kwestii oznakowywania dokumentów sprzedaży, czyli faktur. Inaczej mówiąc jeśli chcielibyśmy umieścić określenie invoice faktura nadal będzie całkowicie legalnym dokumentem, który zaświadcza zawarcie umowy. Fakturą jest bowiem każdy dokument, który zawiera wszystkie składniki, które są nałożone wymogami ustawy o VAT lub odpowiednimi regulacjami wykonawczymi, które zostały wydane na podstawie wspomnianej ustawy. Jest tak niezależnie od tego, jak jest zatytułowany ten dokument.

Musisz udzielić sobie odpowiedzi na pytanie, czy dane, które omawiają prezentowany temat, są wnikliwe. Jeżeli nie, to przejrzyj treść, która zawiera ważne wiadomości.

Podobnie będzie, jeśli nie będzie on zawierał jakiegokolwiek tytułu. Najważniejsze jest to, żeby tego typu dokument miał informacje, które są obowiązkowe na podstawie ustawy o VAT (m.in. adres, nazwa firmy czy dane teleadresowe). Określa to art. 2 pkt 31 tejże ustawy.


Poza tym wspomniane regulacje nie zawierają zakazu zamieszczania na fakturze jakichkolwiek informacji dodatkowych. naturalnie wyłącznie wtedy, kiedy nie będą one powodowały zmniejszenia czytelności faktury. Wynika stąd, że zamieszczenie na dokumencie sprzedaży określenia invoice, może zostać potraktowane jako wspomniana dodatkowa informacja. Poza tym ustawodawca nie zamieścił jakiegokolwiek wymagania odnośnie języka, w którym jest wystawiana faktura.
Możemy zatem uznawać, że mógłby być to jakikolwiek język. Świadomość tego faktu pozwala na używanie obcojęzycznych określeń na fakturach bez obawy odnośnie poprawności dokumentu sprzedaży.

Tags: oczy, gra, natura, pracy, firm