Co jest wymaganym przez przepisy składnikiem wyposażenia jakiegokolwiek przedsiębiorstwa?

Posted on 01/08/2020 7:56am

Każde bardziej znaczące przedsiębiorstwo jest zobowiązane do właściwego oraz zgodnego oznakowania stanowiska pracy. Powinno być ono wykonane zgodnie z obowiązującym prawem tyczącymi się Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
znaki bhp
Author: Reebok
Source: Reebok


kominek
Author: Guilherme Yagui
Source: http://www.flickr.com


Wszystkie stanowiska użyteczności publicznej powinny mieć odpowiednie tablice informacyjne czy ostrzegawcze znaki BHP. Mają one na celu udogodnić ludziom poruszanie się po danym budynku, ale również mają zapobiegać występowaniu wypadków czy innego typu okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo przebywających w takiej przestrzeni osób. Mogą to być m.in. tabliczki informujące przechodniów czy gości (np. w szpitalu) o drogach ewakuacyjnych, które są dostępne w takim budynku.

Spodobał Ci się nasz tekst? Zatem zapewne masz ochotę poczytać więcej. Jeżeli tak, to kliknij w poniższy link i idź do źródła. Miłej lektury!

Są one niezbędne w czasie chociażby wystąpienia pożaru, gdy w pośpiechu szukamy wyjścia z konkretnego obiektu. Tego typu tablice mogłyby również wskazywać miejsce przechowywania gaśnicy. Naturalnie odmienne znaki BHP stosuje się w przypadku oznakowania robót drogowych, a odmienne w okolicy słupów wysokiego napięcia.


Podobnie jak w wypadku znaków drogowych, oznaczenia BHP również dzielą się na znaki ostrzegawcze czy też nakazu. Mogłyby one zakazać dotykania jakichś rzeczy lub nakazywać przejście drugą stroną ulicy. Są znaki zakazujące picia wody z danego źródła lub zawiadamiające o lokalizacji apteki. Osobną grupę stanowią znaki budowlane, czyli ogłoszenia czy znaki mówiące o pracy dźwigu i o zakazie wejścia na teren budowy.
Znaki te można by nabyć za stosunkowo niewielką sumę przykładowo w internecie. Mogłyby być wykonane z PCV w opcji świecącej oraz nie świecącej.

Fascynuje Cię ten tekst? Jeśli tak, to odwiedź źródło lampa orlicki a znajdziesz tam ciekawe informacje, które na długo zapadną Ci w pamięć.

Mogłyby być także wykonane z samoprzylepnej folii.

Tags: bezpieczeństwo, pojazd, kupić, rodzaj